Przejrzeliśmy portale w polskim internecie, poświęcone tematyce klastrów. Poniżej polecamy najciekawsze ze znalezionych na nich artykułów. Artykuły zostały posortowane od najnowszych do najstarszych. Tytuły tekstów poniżej stanowią linki do oryginału. Pod każdym tytułem zamieszczono fragment (początek) tekstu.

Eksportuj.pl

Portal jest poświęcony rozwojowi biznesu na skalę międzynarodową. Redaktorzy portalu doceniają rolę klastrów, dlatego można na nim znaleźć sporo tekstów dotyczących klastrów. Zobacz podstronę poświęconą tej tematyce.

Dolina Krzemowa

Najsłynniejszym klastrem na świecie jest Dolina Krzemowa.

Szwedzki klaster ICT - Blekinge

Restrukturyzacja i rozwój regionu dzięki innowacjom i współpracy przemysłu, nauki i władz publicznych udała się między innymi w południowym regionie Szwecji Blekinge (główne miasto Karlskrona).

Czym są klastry?

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać przewagę konkurencyjną nad swoimi korporacyjnymi rywalami. Jak to możliwe?

Społeczność w systemach rezerwacji. Czy to możliwe?

Do niedawna każdy przeciętny mieszkaniec naszego kraju, chcąc wyruszyć na swe ciężko zapracowane wakacje i biorąc za swój cel któryś z regionów Polski, przechodził tę samą uciążliwą procedurę. Zasiadał za komputerem, wyszukiwał oferty, a potem spędzał godziny na telefonowaniu.

Dlaczego warto być w klastrze?

Najistotniejszymi i stanowiącymi o przewadze konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa korzyściami wynikającymi ze współpracy w klastrze jest dostęp do wiedzy, innowacji i tzw. know-how.

Klastry - szansa dla przedsiębiorcy

Polska gospodarka potrzebuje przedsiębiorców innowacyjnych, którzy wprowadziliby na rynek nową jakość.

Polityka regionalna oparta o klastry

W krajach Unii Europejskiej, często można spotkać się z polityką regionalną, która opiera się właśnie na inicjatywach klastrowych. Dlaczego?

Plastikowa Dolina we Francji

Plastikowa Dolina jest usytuowana w basenie Oyonnax, we wschodniej Francji, tuż przy granicy ze Szwajcarią, mniej więcej na szerokości geograficznej Genewy.

Klaster w Regionie Vento - Włochy

Włoski model tworzenia i wspierania klastrów na przykładzie Regionu Veneto.

Klasyfikacja klastrów

Na świecie prowadzone są badania nad klastrami, próbujące sklasyfikować je według różnych kryteriów.

Biblioteka rozwoju biblioteka.mwi.pl

Nieocenione źródło wiedzy. Zawiera także dokumenty źródłowe dotyczące klastrów.

Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce

Krytyczna ocena projektu dokumentu zatytułowanego "Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce". W dokumencie przedstawiono stan rozwoju klastrów w Polsce oraz założenia i działania polityki wspierania inicjatyw klastrowych, podejmowanej na szczeblu regionalnym, centralnym oraz wspólnotowym.

Benchmarking klastrów w Polsce - 2010. Raport z badania

Benchmarking klastrów to pierwsze tego typu badanie przeprowadzone na tak dużą skalę. Analiza benchmarkingowa ma na celu identyfikację praktyk oraz procesów realizowanych w klastrach przedstawionych na tle działań wzorcowych, zwanych benchmarkiem. Realizacja niniejszego badania ma się przyczynić zarówno do pokazania najlepszych praktyk stosowanych w badanych klastrach, jak również dostarczenia klastrom informacji nt. możliwości doskonalenia własnego działania.

Strategia rozwoju Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej w latach 2010-2015

Dokument powstał w okresie od maja do sierpnia 2010 r. na zamówienie Parku Naukowo-Technologicznego „Polska-Wschód” w Suwałkach, który występował jako lider konsorcjum klastrowego.Castells w Polsce

Strona poświęcona promocji książek prof. Castellsa. Książki te warto poczytać, jesli chcemy uchwycić fenomen klastrów w szerszym - socjologicznym kontekście.

“Społeczeństwo sieci”„Społeczeństwo sieci” (The Rise of the Network Society) jest pierwszym tomem wielkiej trylogii  „Wiek informacji: ekonomia, społeczeństwo i kultura” (“The Information Age”) Manuela Castellsa, socjologa z University of California w Berkeley. Stanowi ciekawą próbę opisania współczesnego społeczeństwa, przemian jakie w nim zachodzą oraz kierunku rozwoju w jakim zmierza.

Sieć jako rama struktury społecznej

Rzeczywistość jest zapośredniczona przez media, za pomocą których się komunikujemy. To klasyczna myśl z McLuhana. W kontekście castellsowskiego społeczeństwa sieci (ang. network society) nabiera ona jednak nowego znaczenia. Według autora „Galaktyki Internetu” społeczeństwo sieci całkowicie niemalże zrywa z dotychczasowymi, hierarchicznymi tendencjami organizowania się społeczeństw.

Sieć i nowe społeczeństwo

Rozwój technologii informacyjno-telekomunikacyjnych oraz rosnące umiejętności wykorzystania ich praktycznie we wszystkich dziedzinach spowodowały, iż współczesne społeczeństwa stały się społeczeństwami informacyjnymi. Decentralizacja struktur społecznych oraz indywidualizm doprowadziły do atomizacji tradycyjnych więzi oraz rozpadu społeczności które wydawały się być nierozerwalne przed nadejściem ery informacji. Globalizacja gospodarki, usieciowienie, łatwości przemieszczania się czy komunikowania sprawia iż członkowie wspólnot wchodzą w zupełnie inne, nowe relacje.

Portal Innowacji: http://www.pi.gov.pl

Na portalu jest klastrom poświęcona jest jedna z sekcji. Teksty, które mogą zainteresować osoby zajmujące się klastrami można jednak znaleźć także na innych podstronach.WSZiA w Opolu klastry.wszia.opole.pl

Strona poświęcona badaniom klastrów w województwie Opolskim.

Spotkanie w ramach badania SWOT

Odbyło się pierwsze spotkanie grupy ekspertów w ramach modułu badawczego: „Bilans strategiczny regionu w zakresie warunków i możliwości rozwoju klastrów. SWOT”. W panelu wzięli udział przedstawiciele biznesu, nauki i  samorządów. Poświęcony był czynnikom wewnętrznym regionu (silne, słabe strony) w zakresie tworzenia klastrów.

Szanse i zagrożenia rozwoju klastrów

O szansach i zagrożeniach wpływających na rozwój klastrów rozmawiali uczestnicy drugiego spotkania ekspertów w ramach modułu badawczego „Bilans strategiczny regionu w zakresie warunków i możliwości rozwoju klastrów. SWOT”.  W spotkaniu, które odbyło się 11 stycznia 2011r. uczestniczyło 15 ekspertów, wśród których byli przedstawiciele działających już klastrów, ludzie biznesu, samorządu oraz naukowcy. Moduł realizowany jest przez zespół w składzie: dr inż. Sławomir Olko (Politechnika Śląska), dr inż. Liliana Hawrysz (Politechnika Opolska), dr inż. Kornelia Polek – Duraj (Politechnika Opolska).Łódzka Platforma Inicjatyw Społecznych

Co to jest Inteligentna Społeczność ?

Przedstawiamy pierwszy tekst, w którym przybliżamy koncepcję rozwoju miasta jako “Inteligentnej społeczności”. Wizji miasta przyszłości, przygotowanego do problemów jakie stwarza nowa gospodarka i nowe realia ekonomiczne. Polska wciąż ma szansę aby nadrobić dystans dzielący nas od coraz bardziej oddalających się liderów dzisiejszego świata. Chcemy w ramach inicjatywy Łódź2020 stworzyć strategię rozwoju, która pozwoli osiągnąć ten cel. Społeczności takie jak Tallin, Taipei, Sztokholm podjęły zdecydowane kroki w celu dostosowania swojego oblicza do wyzwań stwarzanych przez gospodarkę jutra. Jakie to wyzwania?

Jakie cechy charakteryzują Inteligentną Społeczność ?

W opracowaniu przygotowanym przez ICF* zdefiniowane zostało pięć wskaźników, kluczowych dla stworzenia inteligentnej społeczności.

1. Łączność szerokopasmowa

2. Kadry wiedzy (knowledge workforce)

3. Walka z wykluczeniem cyfrowym

4. Innowacje

5. Marketing miejsc i orędownictwo

 

www.eGospodarka.pl

Strona poradnika biznesowego. Zawiera także teksty interesujące z punktu widzenia inicjatyw klastrowych.

Wskaźnik optymizmu I 2011

W styczniu mierzony przez Ipsos Wskaźnik Optymizmu Konsumentów czwarty miesiąc z rzędu odnotował spadek. Po stracie 3,6 pkt. w porównaniu do grudnia ubiegłego roku uzyskał wynik 83,6 pkt. Jest to także o 5,3 pkt. gorszy rezultat, niż osiągnięty w styczniu ubiegłego roku.

Grupy przedsiębiorstw w 2009 roku

Badaniem grup przedsiębiorstw za 2009 r. objęto 14682 podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski. Na podstawie informacji zebranych w badaniu zidentyfikowano 14037 krajowych przedsiębiorstw powiązanych w grupy, z których 38,9% stanowiły podmioty o liczbie pracujących do 9 osób, 23,9% - o liczbie pracujących od 10 do 49 osób, 24,3% - od 50 do 249 osób, a 12,9% - w których liczba pracujących wynosiła 250 osób i więcej - podał Główny Urząd Statystyczny.