Zielona księga inicjatyw klastrowych

Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce

Rozwój klastrów w Polsce - raport z badań

Kierunki i polityka rozwoju klastrow w Polsce (dokument z 2009 roku)

Komentarz do projektu dokumentu zatytułowanego Kierunki i polityka rozwoju klastrów w Polsce

Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej – praca zbiorowa pod redakcją naukową prof. dr hab. Bogusława Plawgo

Rozwój struktur klastrowych w Polsce Wschodniej. Synteza.