Klaster firm informatycznych Polski Wschodniej, koordynowany przez stowarzyszenie "Informatyka Podkarpacka"