Po Kongresie Klastrów w Sejmie RP zwróciłem się do trzech ministerstw z prośbą o uzupełnienie informacji na poruszane tam tematy. Jako pierwsze odpowiedziało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Odpowiedź Ministerstwa znajduje się w repozytorium dokumentów.