Forum dyskusyjne jest moderowane. Uczestnicy dyskusji proszeni są o przestrzeganie regulaminu. Jego ignorowanie będzie skutkować usunięciem wypowiedzi.

Redakcja forum nie odpowiada za treść pojawiających się wypowiedzi. Jeśli uważasz, że któraś wypowied¼ narusza postanowienia regulaminu, lub z innych względów nie powinna się tu znale¼ć - prosimy o kontakt z moderatorem lub webmasterem.

REGULAMIN

Struktura forum

1. Forum podzielone jest na kategorie problemowe. W ramach każdej kategorii może występować kilka forów.

2. W poszczególnych forach mogą być przez jego uczestników zakładane nowe wątki (tematy do dyskusji). Redkacja może usunąć wątek, lub przenieść go do innego forum, jeśli nie jest on zgodny z tematyką danej kategorii.

3. W wypadku rozbudowanych wątków redakcja może założyć nowy wątek, kończąc poprzedni odnośnikiem do niego. Dokonywanie wpisów w taki zamknietym wątku jest zabronione.

Moderowanie

4. Wpisy pojawiają automatycznie - bez akceptacji moderatora. W uzasadnionych przypadkach może zostać wprowadzona zasada akceptacji wpisu przez moderatora przed publikacją.

5. Redakcja ma prawo do usuwania wypowiedzi naruszających zasady regulaminu, lub - w uzasadnionych przypadkach - ingerowania w ich treść. Ingerencje te muszą być jasno zaznaczane (poza ewentualnymi drobnymi poprawkami błedów językowych).

Zasady uczestnictwa

7. Dodanie wypowiedzi do forum wymaga podania adresu e-mail autora i jego identyfikatora. Identyfikator (pseudonim) pojawia się na forum, natomiast adres e-mail pozostaje do wiadomości redakcji.

8. Redakcja zastrzega sobie możliwość wprowadzenia obowiązku logowania (w chwili obecnej nie ma takiego obowiązku).

9. Wpisy naruszające zasady kultury, rażąco pozbawione wartości merytorycznej, pozostające bez związku z dyskutowanym wątkiem - będą usuwane.

10. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie