Klastry gospodarcze są ważnym elementem programu partii "Prawo i Sprawiedliwość". W broszurze zatytułowanej "Samorządność i przedsiębiorczość" znajduje się fragment dotyczący klastrów.

"Do rozwijania przedsiębiorczości lokalnej w gminie, powiecie, województwie będziemy wykorzystywać koncepcję gospodarki sieciowej. Dzięki jej zastosowaniu przedsiębiorczość znajduje swoje umocowanie w konkretnej gminie, jest ona upodmiotowiona i nie funkcjonuje wyłącznie jako składowa sieci globalnej. Zarówno gmina jak i lokalna przedsiębiorczość zachowują swoją specyfikę, naturę i nie mogą być podporządkowane maksymalizacji zysku za wszelką cenę, co jest właściwe dla globalnych koncernów.

Jedną z form urzeczywistniania lokalnej gospodarki sieciowej jest klaster, czyli geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizacyjnych i stowarzyszeń współpracujących).

Oprócz już dzisiaj funkcjonujących wysokorozwiniętych klasterów istotne wydaje się tworzenie struktur sieciowych także wśród przedsiębiorczości podstawowej, w tym wśród przedsiębiorstw

rolniczych. Struktury typu klastrowego mogą odegrać ważną rolę w zwiększaniu konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw i regionów. Mogą stać się zalążkiem budowania i rozwijania gospodarki sieciowej, która oznaczą nową jakość wobec globalnych wyzwań."

Cennym jest zwłaszcza podkreślenie roli klastrów drobnych przedsiębiorstw i klastrów wiejskich.